Jeg forstår

Priser og information om betaling og afbud

Vælg den pakke, der passer til dit behov

Et forløb hos ErhvervsCoach vil altid bestå af mere end en session, hvorfor betaling foregår ved køb af klippekort. Du skal som minimum købe et klippekort med 3 klip, når du booker en tid. Læs mere om pakkerne og betingelserne nedenfor.

3 sessioner

2.500 kr. pr. session

7.500 kr.

6 sessioner

2.200 kr. pr. session

13.200 kr.

12 sessioner

2.000 kr. pr. session

24.000 kr.

En session er på 1:20 time. Priserne er ekskl. moms og baseret på coaching på mit kontor eller efter aftale per telefon eller Skype. Ved coaching lokalt tillægges omkostninger for transport og transporttid. Læs mere nedenfor om pakker og betingelser.

Pakke 1: Et konkret problem

Et fokuseret forløb på tre gange over tre uger med fokus på en afgrænset problemstilling. Vælger du denne pakke, skal du til første session møde forholdsvis fokuseret - med et konkret problem og et nogenlunde defineret mål. Dette er også pakken for dig, der har brug for et afklarende forløb som basis for et eventuelt længere sparringsforløb (Pakke 2 og Pakke 3).

Pakke 2: Et afgrænset emne

Et intensivt forløb på seks gange over to til tre måneder med fokus på et afgrænset problemområde. I dette forløb vil vi typisk i samarbejde få afklaret målsætningen på det første møde, arbejde med dine udfordringer og mål på de næste fire møder og bruge den sidste session til opfølgning. Også her skal du møde forholdsvis forberedt. Hvis du efterfølgende ønsker yderligere sparing eller at arbejde med andre emner, kan du købe en ekstra pakke (Pakke 2) eller indgå i et længere sparringsforløb (Pakke 3).

Pakke 3: Et sparringsforløb

Et personligt, målrettet kursus inkl. individuel sparring med fokus på lige netop det, du har brug for. Du får mig som din personlige coach, mentor, læremester og sparringspartner over et halvt til helt år - eller mindre, hvis det skal være intensivt. Ud fra ønske og behov sætter vi fokus på leder- og forretningsudvikling, personlig udvikling, kompetenceudvikling, karriere, performance, stresshåndtering, alkoholproblemer, sundhed, energi, success...

Vil du i gang med et coachingforløb hos ErhvervsCoach, så kontakt mig for at købe et klippekort og lad os lave en aftale om en første session, hvor vi får afstemt forventningerne til hinanden og forløbet.

Køb et klippekort og lav en aftale
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer

Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Processen

Uanset hvilken pakke der vælges, er processen for et coachingforløb den samme. Vi starter på første møde med at arbejde med udgangspunkt i det materiale, som du selv medbringer omkring problem, mål og ressourcer. Det vil sige, at der vil være lidt forberedelse fra din side, før vi mødes første gang. Ellers støttes du i den indledende tid til at stille skarpt.

På de efterfølgende møder arbejdes der ud fra din proces og aktuelle emner. Undervejs og mellem møderne arbejder du videre med dine udfordringer. Du tager noter og laver et lille referat efter hvert møde og laver et oplæg til, hvad du vil arbejde med på det næste møde. Inden afslutning af mødet, bookes det næste. Hav derfor opdateret kalender med, så du sikrer dig momentum i processen og hurtige resultater.

På det sidste møde gennemgår vi dine indsigter, læringspunkter, beslutninger, resultatspor og effekt samt fremtidige arbejdspunkter og mål. Hvis en leder, partner eller kollega er involveret, kan denne efter aftale deltage på første og sidste møde, eller efter behov i selve processen.

Betaling

Betaling er forud til konto eller på MobilePay, og der tillægges et ekspeditionsgebyr pr. faktura på 2 % og min. 250 kr.

Afbud

Ved afbud/ændring senere end kl. 09:00 dagen før modregnes et klip på klippekortet. Ved afbud/ændring senere end 5 hverdage før kl. 09:00 modregnes 30 min. i et klip på klippekortet. Dette er uanset årsag og et afbud er først modtaget, når det er personligt bekræftet af mig. Er du syg eller i risiko for smittefare, er du forpligtet til at melde afbud og kan anmode om coaching på telefon eller Skype.

Fortrolighed

Du tager som nævnt ovenfor selv noter. ErhvervsCoach® fører ikke journal, og alt hvad der bliver sagt undervejs forbliver fortroligt og deles kun med dem, du giver skriflig tilsagn om. Det er således op til dig selv, om og hvad du rapporterer. Alternativt kan en tredjepart selv deltage på et møde for opdatering.

Ansvar

Alt arbejde (proces, coaching, mentoring, kurser, consulting mv.) er i enhver henseende for kundens og brugerens egen regning, ansvar og risiko. Det gælder også færdsel på kontoret og garderobe. Mdelokalet er sko, mad, drikke og røgfri zone. Alle bookinger, bestillinger og køb er endelige samt ikke omfattet af fx fortrydelsesret eller tilbagekøbspligt. Uanset årsag. Man er omvendt ikke forpligtet til at bruge sine klip på klippekortet og de gælder en måned pr. klip. Klip / klippekort kan ikke overføres.

61 66 19 00